ความคืบหน้า

  • ขั้นตอน 1: ยินดีต้อนรับ
  • ขั้นตอน 2: ตรวจสอบเขียนทับ
  • ขั้นตอน 3: ตั้งค่าฐานข้อมูล
  • ขั้นตอน 4: ตั้งค่าฟอรั่ม
  • ขั้นตอน 5: จำนวนฐานข้อมูล
  • ขั้นตอน 6: บัญชีผู้ดูแลระบบ
  • ขั้นตอน 7: เสร็จสิ้นการติดตั้ง
0%
 
ความคืบหน้าโดยรวม

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่ SMF สคริปต์นี้จะแนะนำคุณตลอดขั้นตอนการติดตั้งสำหรับ 2.0.13 เราจะรวบรวมรายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับฟอรั่มไม่กี่ขั้นตอนถัดไปและ หลังจากอีกสองถึงสามนาทีฟอรั่มของคุณจะพร้อมสำหรับการใช้งาน

!!
ข้อผิดพลาดที่สำคัญ!
The installer was unable to detect any database support in PHP. Please ask your host to ensure that PHP was compiled with the desired database, or that the proper extension is being loaded.