ผู้บริหาร


พล.ต.ศักดา คล้ำมีศรี
ผบ.มทบ.25

พ.อ.สงคราม  โชคชัย
ผอ.รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน

ส่งเอกสาร

เหล่าทัพ

 

fanpage

สถิติการเข้าชม

4.png6.png8.png2.png2.png2.png
Today80
Yesterday309
This week2229
This month4981
Total468222

Who Is Online

5
Online

วันอาทิตย์, 17 มกราคม 2564 06:38

เกียรติประวัติ
โดยย่อ
โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน

พล.ต.ศักดา คล้ำมีศรี

ผบ.มทบ.๒๕

พ.อ.สงคราม  โชคชัย

ผอ.รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน

 • ปี พ.ศ.๒๔๘๔ โรงพยาบาลจังหวัดทหารบกสุรินทร์ เริ่มก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเป็นกองเสนารักษ์ กรม ร.๘ โดยมีผู้บังคับกองเสนารักษ์ คือ พ.อ.หลวงชำนิ ไวทยากรณ์
 • ปี พ.ศ.๒๔๙๐ ได้ยุบจากกองเสนารักษ์เป็นหมวดพยาบาล ร.พัน ๑๖
 • ปี พ.ศ.๒๔๙๓ กองทัพบกได้ปรับหน่วยและอัตรากำลังพลใหม่ ได้ยุบเลิกหน่วยและตั้งเป็น ร.๑๖ พัน.๑ ส่วนให้การรักษาพยาบาล มีเตียงรับผู้ป่วย ๑๐ เตียง
 • ปี พ.ศ.๒๔๙๙ ได้ตั้งหน่วยขึ้นใหม่เป็นหมวดพยาบาลจังหวัดทหารบกสุรินทร์
 • ปี พ.ศ.๒๕๑๓ ได้รับงบประมาณการช่วยเหลือจาก รัฐบาลสหรัฐอเมริกา มีเครื่องมือแพทย์ ทันสมัยขึ้นและได้รับการปรับปรุงขยายตำแหน่งอัตรากำลังพลมากขึ้น แต่ยังไม่มีแพทย์บรรจุ
 • ปี พ.ศ.๒๕๑๖ ร.อ.ศักดิ์ชัย อติโพธิ์ เป็นผู้บังคับหมวดพยาบาล จังหวัดทหารบกสุรินทร์ ซึ่งเป็นการริเริ่มปรับปรุงเข้าระบบใหม่ ทั้งการบังคับบัญชา และด้านการให้บริการทางการแพทย์
 • ปี พ.ศ.๒๕๒๕ ได้ขยายอัตราจาก หมวดพยาบาลจังหวัดทหารบกสุรินทร์ มาเป็นโรงพยาบาลจังหวัดทหารบกสุรินทร์ ที่มีที่ตั้งอยู่ในค่ายวีรวัฒน์โยธิน มีอัตรา ๓๐ เตียง
 • ปี พ.ศ.๒๕๒๗ ในกรณีเกิดเหตุการณ์รุนแรงตามแนวชายแดนไทย กัมพูชา กองทัพบกได้ อนุมัติงบประมาณสร้างโรงพยาบาลใหม่ โดยใช้พื้นที่บริเวณหน้าค่ายวีรวัฒน์โยธิน ได้แล้วเสร็จและเปิดทำการในเดือน กันยายน ๒๕๒๙
                           ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ โรงพยาบาลจังหวัดทหารบกสุรินทร์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนามเป็น โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน
  ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ โรงพยาบาลได้รับการปรับอัตราจากจัดการ อฉก.หมายเลข ๕๓๒๐ รพ.ขนาด ๓๐ เตียงเป็น อจย.หมายเลข ๕ - ๕๖๕ (๒๕ มกราคม ๓๒) รพ.ขนาด ๙๐ เตียง ใช้ในอัตราลดขนาด ๖๐ เตียง เป็นหน่วยในอัตราของ จังหวัดทหารบกสุรินทร์  
  โดยมี พลตรี ศักดา คล้ำมีศรี
  เป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๕ ปัจจุบันมี  พันเอกสงคราม  โชคชัย  เป็นผู้อำนวยการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   เป็นต้นมา

โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน 777 ม.20 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 Tel : 044513603 Fax : 044513503

Copyright © 2017,  All Rights Reserved. By : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ