ผู้บริหาร


พล.ต.ศักดา คล้ำมีศรี
ผบ.มทบ.25

พ.อ.สงคราม  โชคชัย
ผอ.รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน

ส่งเอกสาร

เหล่าทัพ

 

fanpage

สถิติการเข้าชม

4.png6.png8.png2.png2.png8.png
Today86
Yesterday309
This week2235
This month4987
Total468228

Who Is Online

2
Online

วันอาทิตย์, 17 มกราคม 2564 07:13

วิสัยทัศน์

" เป็น รพ.กองทัพบกที่ได้รับความเชื่อมั่นของทหารและประชาชน "

 

พันธกิจ

  1. ด้านเวชศาสตร์ทหาร การดูแลกำลังพลให้มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม
  2. ด้านการบริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพระดับทุติยภูมิขั้นต้นแก่กำลังพล ครอบครัว และประชาชนอย่างมีคุณภาพ

 

ค่านิยม

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพงาน ประสานทีมเป็น เน้นผู้ใช้บริการ

 

 

 

 

โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน 777 ม.20 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 Tel : 044513603 Fax : 044513503

Copyright © 2017,  All Rights Reserved. By : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ