ผู้บริหาร


พล.ต.ศักดา คล้ำมีศรี
ผบ.มทบ.25

พ.อ.สงคราม  โชคชัย
ผอ.รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน

ส่งเอกสาร

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

ประกาศโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน มณฑลทหารบกที่ ๒๕
เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

๑.โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน มณฑลทหารบกที่ ๒๕ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ...

<<ดาวน์โหลดเอกสารแนบท้ายประกาศ>>

โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน 777 ม.20 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 Tel : 044513603 Fax : 044513503

Copyright © 2017,  All Rights Reserved. By : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ