ผู้บริหาร


พล.ต.ศักดา คล้ำมีศรี
ผบ.มทบ.25

พ.อ.สงคราม  โชคชัย
ผอ.รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน

ส่งเอกสาร

ประกาศผลการสอบคัดเลือกกองหนุน บุคคล พลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน มณฑลทหารบกที่ ๒๕

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกกองหนุน บุคคล พลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามคำสั่ง โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน ที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อทดแทนตำแหน่งในอัตราว่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๓ อัตรา ซึ่งได้ทำการสอบ ในวัน อังคาร ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพลตรีหลวงวีรวัฒน์โยธิน บัดนี้ โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน ได้ดำเนินการพิจารณาสอบคัดเลือก เสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปผลได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ...

<<ดาวน์โหลดเอกสารแนบท้ายประกาศ>>

โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน 777 ม.20 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 Tel : 044513603 Fax : 044513503

Copyright © 2017,  All Rights Reserved. By : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ