ผู้บริหาร


พล.ต.ศักดา คล้ำมีศรี
ผบ.มทบ.25

พ.อ.สงคราม  โชคชัย
ผอ.รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน

ส่งเอกสาร

พิธีทำบุญตักบาตรประจำเดือน ก.ค.61

                         เมื่อเวลา 0800น วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 พันเอก สงคราม  โชคชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน มณฑลทหารบกที่ 25 จังหวัดสุรินทร์  พันเอก เกษมชัย  หมอนมี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บุคคลากรเจ้าหน้าที่ คณะครูและเด็กๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายวีรวัฒน์โยธิน กระทำพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นกุศลผลบุญและอุทิศแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ณ ลานด้านหน้าตึกบัญชาการโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน...

โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน 777 ม.20 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 Tel : 044513603 Fax : 044513503

Copyright © 2017,  All Rights Reserved. By : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ