ผู้บริหาร


พล.ต.ศักดา คล้ำมีศรี
ผบ.มทบ.25

พ.อ.สงคราม  โชคชัย
ผอ.รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน

ส่งเอกสาร

พิธีลงนามถวายพระพรฯ วันแม่แห่งชาติ

                             เมื่อ 09 ส.ค. 61 0800น พล.ต. พิเชษฐ์  อาจฤทธิรงค์ ผบ.มทบ.25 คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ คณะชมรมแม่บ้านค่ายวีรวัฒน์โยธิน พ.อ.สงคราม   โชคชัย ผอ.รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน และองค์การทหารผ่านศึกจังหวัดสุรินทร์  ร่วมกระทำพิธีลงนามถวายพระพรฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  12 สิงหาคม  ณ ลานพิธีหน้าตึกบัญชาการ มบท.25...

โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน 777 ม.20 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 Tel : 044513603 Fax : 044513503

Copyright © 2017,  All Rights Reserved. By : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ