ผู้บริหาร


พล.ต.ศักดา คล้ำมีศรี
ผบ.มทบ.25

พ.อ.สงคราม  โชคชัย
ผอ.รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน

ส่งเอกสาร

ตักบาตรประจำเดือนกันยายน

                14 ก.ย. 61 0830น พ.อ. สงคราม  โชคชัย ผอ.รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน พ.ท.หญิง ปานรดา  อยู่โสนะ รอง.ผอ.ฝ่ายการพยาบาล คณะเจ้าหน้าที่ รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน และผู้มารับบริการ รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน เด็กๆจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายวีรวัฒน์โยธิน ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่ออุทิศกุศลแก่ผู้ที่ล่วงรับไปแล้ว และเพื่อให้เด็กๆมีจิตใจโอบอ้อมอารีย์ ได้สืบทอดประเพณีความเป็นไทย ณ ลานด้านหน้าตึก บก.รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน

โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน 777 ม.20 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 Tel : 044513603 Fax : 044513503

Copyright © 2017,  All Rights Reserved. By : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ